دعوت از 2 بانوی ووشوکار اردبیلی برای حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا

دعوت از 2 بانوی ووشوکار اردبیلی برای حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا
رئیس هیأت ووشوی استان اردبیل گفت: با دعوت از 2 بانوی ووشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی، فاطمه قاسمی و شیرین هادی‌زاده در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا حاضر خواهند شد.

دعوت از 2 بانوی ووشوکار اردبیلی برای حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا

رئیس هیأت ووشوی استان اردبیل گفت: با دعوت از 2 بانوی ووشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی، فاطمه قاسمی و شیرین هادی‌زاده در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا حاضر خواهند شد.
دعوت از 2 بانوی ووشوکار اردبیلی برای حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی جاکارتا

View more posts from this author