دعوت از عموم مردم ولایی فردیس برای شرکت در مراسم وداع با شهدای گمنام

دعوت از عموم مردم ولایی فردیس برای شرکت در مراسم وداع با شهدای گمنام
معاون سیاسی فرماندار فردیس از عموم مردم ولایی این شهرستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام دعوت کرد.

دعوت از عموم مردم ولایی فردیس برای شرکت در مراسم وداع با شهدای گمنام

معاون سیاسی فرماندار فردیس از عموم مردم ولایی این شهرستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام دعوت کرد.
دعوت از عموم مردم ولایی فردیس برای شرکت در مراسم وداع با شهدای گمنام

View more posts from this author