دعوت از داور ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ دسته یک بسکتبال کشور

دعوت از داور ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ دسته یک بسکتبال کشور
فدراسیون بسکتبال از داور جوان ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ یک باشگاه‌های کشور دعوت کرد.

دعوت از داور ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ دسته یک بسکتبال کشور

فدراسیون بسکتبال از داور جوان ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ یک باشگاه‌های کشور دعوت کرد.
دعوت از داور ایذه‌ای برای قضاوت در لیگ دسته یک بسکتبال کشور

View more posts from this author