دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد/ سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم

دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد/ سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم
معاون عملیات قرارگاه ثارالله (ع) گفت: دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد؛ ما بر سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم و با قدرت کامل مقابل کسانی که امنیت کشور را به بازی بگیرند، می‌ایستیم.

دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد/ سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم

معاون عملیات قرارگاه ثارالله (ع) گفت: دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد؛ ما بر سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم و با قدرت کامل مقابل کسانی که امنیت کشور را به بازی بگیرند، می‌ایستیم.
دشمن در فتنه 88 پول زیادی خرج کرد/ سر امنیت کشور با هیچ‌کس تعارف نداریم

View more posts from this author