دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده هستند

دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده هستند
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده در کشور هستند.

دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده هستند

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده در کشور هستند.
دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه‌نمایی خدمات انجام‌شده هستند

View more posts from this author