دشمنان بدانند ایران هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی‌اش دست نمی‌کشد/ گزینه نظامی حتی در تصور مقامات آمریکایی هم خطور نمی‌کند

دشمنان بدانند ایران هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی‌اش دست نمی‌کشد/ گزینه نظامی حتی در تصور مقامات آمریکایی هم خطور نمی‌کند
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان باید بدانند که ما هیچ‌گاه خود را خلع سلاح نمی‌کنیم و هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی خود دست نخواهیم کشید.

دشمنان بدانند ایران هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی‌اش دست نمی‌کشد/ گزینه نظامی حتی در تصور مقامات آمریکایی هم خطور نمی‌کند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان باید بدانند که ما هیچ‌گاه خود را خلع سلاح نمی‌کنیم و هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی خود دست نخواهیم کشید.
دشمنان بدانند ایران هیچ‌گاه از قدرت بازدارندگی‌اش دست نمی‌کشد/ گزینه نظامی حتی در تصور مقامات آمریکایی هم خطور نمی‌کند

View more posts from this author