دست چدنی دشمن رو شده است/ روحانیون برای مقابله با دشمنان آماده‌تر از دیگران باشند

دست چدنی دشمن رو شده است/ روحانیون برای مقابله با دشمنان آماده‌تر از دیگران باشند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: در شرایط حساس کنونی که دست چدنی دشمن رو شده است باید آماده باشیم و در این برهه روحانیون وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید بیشتر از دیگران آماده مقابله با دشمنان اسلام باشند.

دست چدنی دشمن رو شده است/ روحانیون برای مقابله با دشمنان آماده‌تر از دیگران باشند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: در شرایط حساس کنونی که دست چدنی دشمن رو شده است باید آماده باشیم و در این برهه روحانیون وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید بیشتر از دیگران آماده مقابله با دشمنان اسلام باشند.
دست چدنی دشمن رو شده است/ روحانیون برای مقابله با دشمنان آماده‌تر از دیگران باشند

View more posts from this author