دست باز کرانچار در خط آتش/ بازگشت ثبات به خطوط سه‌گانه سپاهان

دست باز کرانچار در خط آتش/ بازگشت ثبات به خطوط سه‌گانه سپاهان
تیم سپاهان با ارائه دو بازی خوب در نیم‌فصل دوم و اضافه شدن چند بازیکن به ترکیب این تیم در قواره یک مدعی ظاهر شده که هواداران را نسبت به نیم‌فصل دوم این تیم امیدوار کرده است.

دست باز کرانچار در خط آتش/ بازگشت ثبات به خطوط سه‌گانه سپاهان

تیم سپاهان با ارائه دو بازی خوب در نیم‌فصل دوم و اضافه شدن چند بازیکن به ترکیب این تیم در قواره یک مدعی ظاهر شده که هواداران را نسبت به نیم‌فصل دوم این تیم امیدوار کرده است.
دست باز کرانچار در خط آتش/ بازگشت ثبات به خطوط سه‌گانه سپاهان

View more posts from this author