دستیابی به استانداردهای بین‌المللی باعث صادرات میوه می‌شود

دستیابی به استانداردهای بین‌المللی باعث صادرات میوه می‌شود
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار استان تهران با بیان اینکه انبه، موز و نارگیل آزاد وارد کشور می‌شود، گفت: برای تقویت صادرات باید ضعف‌ها را پوشاند و به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کرد.

دستیابی به استانداردهای بین‌المللی باعث صادرات میوه می‌شود

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار استان تهران با بیان اینکه انبه، موز و نارگیل آزاد وارد کشور می‌شود، گفت: برای تقویت صادرات باید ضعف‌ها را پوشاند و به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کرد.
دستیابی به استانداردهای بین‌المللی باعث صادرات میوه می‌شود

View more posts from this author