دستگیری 55 متجاوز مرزی و کشف سوخت قاچاق در مرز دوغارون

دستگیری 55 متجاوز مرزی و کشف سوخت قاچاق در مرز دوغارون
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: طی 48 ساعت گذشته 55 متجاوز مرزی در مرز دوغارون دستگیر و 2 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان کشف شد.

دستگیری 55 متجاوز مرزی و کشف سوخت قاچاق در مرز دوغارون

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: طی 48 ساعت گذشته 55 متجاوز مرزی در مرز دوغارون دستگیر و 2 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان کشف شد.
دستگیری 55 متجاوز مرزی و کشف سوخت قاچاق در مرز دوغارون

View more posts from this author