دستگیری 32 سارق در طرح عملیاتی پلیس استان مرکزی

دستگیری 32 سارق در طرح عملیاتی پلیس استان مرکزی
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری 32 سارق و کشف 58 فقره انواع سرقت در طرح‌های عملیاتی پلیس استان در دو روز گذشته خبر داد.

دستگیری 32 سارق در طرح عملیاتی پلیس استان مرکزی

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری 32 سارق و کشف 58 فقره انواع سرقت در طرح‌های عملیاتی پلیس استان در دو روز گذشته خبر داد.
دستگیری 32 سارق در طرح عملیاتی پلیس استان مرکزی

میهن دانلود

View more posts from this author