دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در خراسان شمالی

دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در خراسان شمالی
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری باند کلاهبرداران حرفه‌ای با 5 میلیارد و 700 میلیون ریال کلاهبرداری در استان خبر داد.

دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در خراسان شمالی

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری باند کلاهبرداران حرفه‌ای با 5 میلیارد و 700 میلیون ریال کلاهبرداری در استان خبر داد.
دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در خراسان شمالی

View more posts from this author