دستگیری کلاهبرداران از شرکت‌های بیمه در اصفهان

دستگیری کلاهبرداران از شرکت‌های بیمه در اصفهان
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند 15 نفره که با ایجاد تصادفات ساختگی مبلغ 10 میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

دستگیری کلاهبرداران از شرکت‌های بیمه در اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند 15 نفره که با ایجاد تصادفات ساختگی مبلغ 10 میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
دستگیری کلاهبرداران از شرکت‌های بیمه در اصفهان

View more posts from this author