دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت با عملیات ضربتی

دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت با عملیات ضربتی
فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری قاتل فراری کمتر از یک ساعت در عملیات ضربتی پلیس شهرستان کارون خبر داد.

دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت با عملیات ضربتی

فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری قاتل فراری کمتر از یک ساعت در عملیات ضربتی پلیس شهرستان کارون خبر داد.
دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت با عملیات ضربتی

View more posts from this author