دستگیری قاتل فراری در همدان/ علت قتل، سوء‌ظن به مقتول

دستگیری قاتل فراری در همدان/ علت قتل، سوء‌ظن به مقتول
رئیس پلیس آگاهی همدان با اشاره به کشف یک جسد در منطقه شیرسنگی در هفته گذشته، از دستگیری قاتل خبر داد و گفت: انگیزه قتل تفکرات غلط و سوء‌ظن به مقتول بوده است.

دستگیری قاتل فراری در همدان/ علت قتل، سوء‌ظن به مقتول

رئیس پلیس آگاهی همدان با اشاره به کشف یک جسد در منطقه شیرسنگی در هفته گذشته، از دستگیری قاتل خبر داد و گفت: انگیزه قتل تفکرات غلط و سوء‌ظن به مقتول بوده است.
دستگیری قاتل فراری در همدان/ علت قتل، سوء‌ظن به مقتول

View more posts from this author