دستگیری قاتل فراری در استان مازندران

دستگیری قاتل فراری در استان مازندران
رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان گفت: کاراگاهان پلیس اگاهی با انجام کار اطلاعاتی گسترده، قاتل فراری که پس از ارتکاب قتل در زاهدان به استان مازندران متواری شده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

دستگیری قاتل فراری در استان مازندران

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان گفت: کاراگاهان پلیس اگاهی با انجام کار اطلاعاتی گسترده، قاتل فراری که پس از ارتکاب قتل در زاهدان به استان مازندران متواری شده بود را شناسایی و دستگیر کردند.
دستگیری قاتل فراری در استان مازندران

View more posts from this author