دستگیری قاتل شهروندان دورودی/ تلاش‌ها برای دستگیری سایر اغتشاش‌گران ادامه دارد

دستگیری قاتل شهروندان دورودی/ تلاش‌ها برای دستگیری سایر اغتشاش‌گران ادامه دارد
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان از دستگیری قاتل شهروندان دورودی با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

دستگیری قاتل شهروندان دورودی/ تلاش‌ها برای دستگیری سایر اغتشاش‌گران ادامه دارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان از دستگیری قاتل شهروندان دورودی با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
دستگیری قاتل شهروندان دورودی/ تلاش‌ها برای دستگیری سایر اغتشاش‌گران ادامه دارد

View more posts from this author