دستگیری قاتلان مسافرنما در کردستان

دستگیری قاتلان مسافرنما در کردستان
رئیس پلیس آگاهی کردستان گفت: دو سارق مسلح که راننده خطی محور کامیاران ـ سنندج را به قتل رسانده بودند در کمتر از چند ساعت دستگیر شدند.

دستگیری قاتلان مسافرنما در کردستان

رئیس پلیس آگاهی کردستان گفت: دو سارق مسلح که راننده خطی محور کامیاران ـ سنندج را به قتل رسانده بودند در کمتر از چند ساعت دستگیر شدند.
دستگیری قاتلان مسافرنما در کردستان

View more posts from this author