دستگیری عامل انتشار مطالب موهن به هواداران تراکتورسازی در یک نشریه غیررسمی معاند

دستگیری عامل انتشار مطالب موهن به هواداران تراکتورسازی در یک نشریه غیررسمی معاند
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی گفت: فرد هتاک به هواداران تراکتورسازی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

دستگیری عامل انتشار مطالب موهن به هواداران تراکتورسازی در یک نشریه غیررسمی معاند

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی گفت: فرد هتاک به هواداران تراکتورسازی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.
دستگیری عامل انتشار مطالب موهن به هواداران تراکتورسازی در یک نشریه غیررسمی معاند

View more posts from this author