دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان

دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در بهبهان خبر داد.

دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در بهبهان خبر داد.
دستگیری عاملان تیراندازی به سمت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان

View more posts from this author