دستگیری سارق بانک سپه در مرودشت

دستگیری سارق بانک سپه در مرودشت
فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری سارق بانک بلافاصله بعد از سرقت در شهرستان مرودشت خبر داد.

دستگیری سارق بانک سپه در مرودشت

فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری سارق بانک بلافاصله بعد از سرقت در شهرستان مرودشت خبر داد.
دستگیری سارق بانک سپه در مرودشت

View more posts from this author