دستگیری سارقان زورگیر در شهریار/ 10 فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارقان زورگیر در شهریار/ 10 فقره سرقت کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری سارقان زورگیر گوشی‌های تلفن همراه با 10 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

دستگیری سارقان زورگیر در شهریار/ 10 فقره سرقت کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری سارقان زورگیر گوشی‌های تلفن همراه با 10 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
دستگیری سارقان زورگیر در شهریار/ 10 فقره سرقت کشف شد

View more posts from this author