دستگیری تعدادی بهایی در همدان/ 101 نفر توسط آشوب‌طلبان زخمی شدند

دستگیری تعدادی بهایی در همدان/ 101 نفر توسط آشوب‌طلبان زخمی شدند
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر افرادی در همدان دستگیر شدند که بهایی بودند، گفت: در کوله‌پشتی یک خانم بهایی انواع گاز اشک‌آور و شوکر کشف شد.

دستگیری تعدادی بهایی در همدان/ 101 نفر توسط آشوب‌طلبان زخمی شدند

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر افرادی در همدان دستگیر شدند که بهایی بودند، گفت: در کوله‌پشتی یک خانم بهایی انواع گاز اشک‌آور و شوکر کشف شد.
دستگیری تعدادی بهایی در همدان/ 101 نفر توسط آشوب‌طلبان زخمی شدند

View more posts from this author