در دیدار سختی برابر تیم تراکتورسازی به برتری دست یافتیم/ تماشاگران تراکتورسازی به تیم سایپا انگیزه دادند

در دیدار سختی برابر تیم تراکتورسازی به برتری دست یافتیم/ تماشاگران تراکتورسازی به تیم سایپا انگیزه دادند
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: در یک بازی سخت برابر تیم تراکتورسازی تبریز به پیروزی دست یافتیم.

در دیدار سختی برابر تیم تراکتورسازی به برتری دست یافتیم/ تماشاگران تراکتورسازی به تیم سایپا انگیزه دادند

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: در یک بازی سخت برابر تیم تراکتورسازی تبریز به پیروزی دست یافتیم.
در دیدار سختی برابر تیم تراکتورسازی به برتری دست یافتیم/ تماشاگران تراکتورسازی به تیم سایپا انگیزه دادند

View more posts from this author