در خصوص وضعیت چایخانه‌ها خلأ قانونی نداریم

در خصوص وضعیت چایخانه‌ها خلأ قانونی نداریم
فرماندار اصفهان گفت: در خصوص وضعیت چایخانه‌هاخلأ قانونی وجود ندارد و اگر دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند به‌راحتی می‌توان با چایخانه‌های غیرمجاز برخورد و چایخانه‌های مجاز عرضه قلیان را نیز اصلاح کرد.

در خصوص وضعیت چایخانه‌ها خلأ قانونی نداریم

فرماندار اصفهان گفت: در خصوص وضعیت چایخانه‌هاخلأ قانونی وجود ندارد و اگر دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند به‌راحتی می‌توان با چایخانه‌های غیرمجاز برخورد و چایخانه‌های مجاز عرضه قلیان را نیز اصلاح کرد.
در خصوص وضعیت چایخانه‌ها خلأ قانونی نداریم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author