در تمام مسائل باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم/ مسؤولان مشکلات معیشتی مردم را رفع کنند

در تمام مسائل باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم/ مسؤولان مشکلات معیشتی مردم را رفع کنند
نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم، اظهار کرد: در تمام مسائل کشور، معیار ولایت‌ فقیه است و همه ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشم.

در تمام مسائل باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم/ مسؤولان مشکلات معیشتی مردم را رفع کنند

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم، اظهار کرد: در تمام مسائل کشور، معیار ولایت‌ فقیه است و همه ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشم.
در تمام مسائل باید گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم/ مسؤولان مشکلات معیشتی مردم را رفع کنند

View more posts from this author