در بازی‌های آسیایی جاکارتا طلا می‌گیرم

در بازی‌های آسیایی جاکارتا طلا می‌گیرم
ملی‌پوش قایقرانی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا در کایاک تک‌نفره با اختلاف هزارم ثانیه دوم شدم اما رنگ این نقره در بازی‌های آسیایی طلایی می‌شود.

در بازی‌های آسیایی جاکارتا طلا می‌گیرم

ملی‌پوش قایقرانی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا در کایاک تک‌نفره با اختلاف هزارم ثانیه دوم شدم اما رنگ این نقره در بازی‌های آسیایی طلایی می‌شود.
در بازی‌های آسیایی جاکارتا طلا می‌گیرم

View more posts from this author