درگیری 630 واحد مرغداری کشور به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ هر اپیدمی خسارت حدود 3 هزار میلیارد تومانی به کشور می‌زند

درگیری 630 واحد مرغداری کشور به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ هر اپیدمی خسارت حدود 3 هزار میلیارد تومانی به کشور می‌زند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از 27 هزار واحد مرغداری در کل کشور 630 واحد در سال گذشته به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مبتلا شدند.

درگیری 630 واحد مرغداری کشور به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ هر اپیدمی خسارت حدود 3 هزار میلیارد تومانی به کشور می‌زند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از 27 هزار واحد مرغداری در کل کشور 630 واحد در سال گذشته به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مبتلا شدند.
درگیری 630 واحد مرغداری کشور به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ هر اپیدمی خسارت حدود 3 هزار میلیارد تومانی به کشور می‌زند

View more posts from this author