درگذشت یک زائر اربعین در مرز شلمچه/درگذشت نوجوان اروندکناری در نجف

درگذشت یک زائر اربعین در مرز شلمچه/درگذشت نوجوان اروندکناری در نجف
یکی از زائران اربعین صبح امروز در مرز شلمچه دار فانی را وداع گفت.

درگذشت یک زائر اربعین در مرز شلمچه/درگذشت نوجوان اروندکناری در نجف

یکی از زائران اربعین صبح امروز در مرز شلمچه دار فانی را وداع گفت.
درگذشت یک زائر اربعین در مرز شلمچه/درگذشت نوجوان اروندکناری در نجف

View more posts from this author