درمان بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان هلال‌احمر قم در سرپل ذهاب

درمان بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان هلال‌احمر قم در سرپل ذهاب
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان جمعیت هلال‌احمر این استان در منطقه سرپل ذهاب درمان شدند.

درمان بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان هلال‌احمر قم در سرپل ذهاب

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان جمعیت هلال‌احمر این استان در منطقه سرپل ذهاب درمان شدند.
درمان بیش از 7 هزار نفر توسط تیم درمان هلال‌احمر قم در سرپل ذهاب

View more posts from this author