درست از همان نقطه‌ای که به بازیکنانم گوشزد کرده بودم گل خوردیم

درست از همان نقطه‌ای که به بازیکنانم گوشزد کرده بودم گل خوردیم
سرمربی تیم فوتسال رعد پدافند هوایی با اشاره به اینکه در دیدار با تیم فوتسال مبل کریمی البرز مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتیم، گفت: روی نکاتی که تأکید داشتم گل خوردیم.

درست از همان نقطه‌ای که به بازیکنانم گوشزد کرده بودم گل خوردیم

سرمربی تیم فوتسال رعد پدافند هوایی با اشاره به اینکه در دیدار با تیم فوتسال مبل کریمی البرز مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتیم، گفت: روی نکاتی که تأکید داشتم گل خوردیم.
درست از همان نقطه‌ای که به بازیکنانم گوشزد کرده بودم گل خوردیم

View more posts from this author