درخواست نمایندگان مجلس از روحانی برای اعلام جزئیات اموال وزرای پیشنهادی/ 167 نماینده نامه دادند

درخواست نمایندگان مجلس از روحانی برای اعلام جزئیات اموال وزرای پیشنهادی/ 167 نماینده نامه دادند
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: 167 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اعلام جزئیات اموال و دارایی وزرای پیشنهادی با هدف شفافیت و تقویت اعتماد عمومی شدند.

درخواست نمایندگان مجلس از روحانی برای اعلام جزئیات اموال وزرای پیشنهادی/ 167 نماینده نامه دادند

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: 167 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اعلام جزئیات اموال و دارایی وزرای پیشنهادی با هدف شفافیت و تقویت اعتماد عمومی شدند.
درخواست نمایندگان مجلس از روحانی برای اعلام جزئیات اموال وزرای پیشنهادی/ 167 نماینده نامه دادند

View more posts from this author