درخشش دانش‌آموزان شهرستان قدس در مسابقات فرهنگی هنری

درخشش دانش‌آموزان شهرستان قدس در مسابقات فرهنگی هنری
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: دانش‌آموزان شهرستان قدس موفق به کسب رتبه‌های برتر مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی و کشوری شدند.

درخشش دانش‌آموزان شهرستان قدس در مسابقات فرهنگی هنری

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: دانش‌آموزان شهرستان قدس موفق به کسب رتبه‌های برتر مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی و کشوری شدند.
درخشش دانش‌آموزان شهرستان قدس در مسابقات فرهنگی هنری

تلگرام

View more posts from this author