درب‌های فولادشهر باز شد/ حضور استقلالی‌ها در ورزشگاه

درب‌های فولادشهر باز شد/ حضور استقلالی‌ها در ورزشگاه
در‌ب‌های ورزشگاه فولادشهر به روی هواداران دو تیم ذوب آهن و استقلال باز شد که در بدو ورود حدود 2 هزار هوادار آبی‌پوش در ورزشگاه مستقر شدند.

درب‌های فولادشهر باز شد/ حضور استقلالی‌ها در ورزشگاه

در‌ب‌های ورزشگاه فولادشهر به روی هواداران دو تیم ذوب آهن و استقلال باز شد که در بدو ورود حدود 2 هزار هوادار آبی‌پوش در ورزشگاه مستقر شدند.
درب‌های فولادشهر باز شد/ حضور استقلالی‌ها در ورزشگاه

View more posts from this author