دختران تکواندوکار سقزی در رقابت‌های لیگ کشوری طلائی شدند

دختران تکواندوکار سقزی در رقابت‌های لیگ کشوری طلائی شدند
در پایان هفتمین دوره مسابقات لیگ نونهالان دختر کشور، مبینا رمضانی و ئه‌وین پاداشی 2 تکواندوکار سقزی به نشان خوش‌رنگ طلا دست یافتند.

دختران تکواندوکار سقزی در رقابت‌های لیگ کشوری طلائی شدند

در پایان هفتمین دوره مسابقات لیگ نونهالان دختر کشور، مبینا رمضانی و ئه‌وین پاداشی 2 تکواندوکار سقزی به نشان خوش‌رنگ طلا دست یافتند.
دختران تکواندوکار سقزی در رقابت‌های لیگ کشوری طلائی شدند

View more posts from this author