دبیری 2 بار به اردبیل سفر می‌کند/ دربی نونهالان تبریزی بین مهدیه و گسترش‌فولاد

دبیری 2 بار به اردبیل سفر می‌کند/ دربی نونهالان تبریزی بین مهدیه و گسترش‌فولاد
برنامه هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر نونهالان ‏باشگاه‌های کشور در فصل 97-96 اعلام شد.‏

دبیری 2 بار به اردبیل سفر می‌کند/ دربی نونهالان تبریزی بین مهدیه و گسترش‌فولاد

برنامه هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر نونهالان ‏باشگاه‌های کشور در فصل 97-96 اعلام شد.‏
دبیری 2 بار به اردبیل سفر می‌کند/ دربی نونهالان تبریزی بین مهدیه و گسترش‌فولاد

View more posts from this author