دایر شدن پروازهای بین‌المللی از اردبیل به مقصد شهرهای باکو و وان

دایر شدن پروازهای بین‌المللی از اردبیل به مقصد شهرهای باکو و وان
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس توافقات به عمل آمده در جلسه کمیسیون عمران مقرر شد پروازهای بین‌المللی از فرودگاه اردبیل در مسیر شهرهای «باکو و وان» دایر شود.

دایر شدن پروازهای بین‌المللی از اردبیل به مقصد شهرهای باکو و وان

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس توافقات به عمل آمده در جلسه کمیسیون عمران مقرر شد پروازهای بین‌المللی از فرودگاه اردبیل در مسیر شهرهای «باکو و وان» دایر شود.
دایر شدن پروازهای بین‌المللی از اردبیل به مقصد شهرهای باکو و وان

View more posts from this author