دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود

دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان گفت: دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود.

دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان گفت: دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود.
دایره‌المعارف حماسه شهدای کردستان تدوین می‌شود

اسکای نیوز

View more posts from this author