دانش‎آموزان صرفا مصرف‎کننده فضای مجازی نباشند / تشکیل شورای فضای مجازی در استان گلستان

دانش‎آموزان صرفا مصرف‎کننده فضای مجازی نباشند / تشکیل شورای فضای مجازی در استان گلستان
رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان گلستان با بیان اینکه جوانان و نوجوانان نباید صرفأ مصرف‎کننده فضای مجازی باشند از تشکیل شورای فضای مجازی و راه‎اندازی مرکز فناوری اطلاعات خبر داد.

دانش‎آموزان صرفا مصرف‎کننده فضای مجازی نباشند / تشکیل شورای فضای مجازی در استان گلستان

رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان گلستان با بیان اینکه جوانان و نوجوانان نباید صرفأ مصرف‎کننده فضای مجازی باشند از تشکیل شورای فضای مجازی و راه‎اندازی مرکز فناوری اطلاعات خبر داد.
دانش‎آموزان صرفا مصرف‎کننده فضای مجازی نباشند / تشکیل شورای فضای مجازی در استان گلستان

اس ام اس جدید

View more posts from this author