دامپزشکی لرستان هیچ کوتاهی درخصوص نگهداری حیوانات باغ وحش خرم‌آباد نکرده است

دامپزشکی لرستان هیچ کوتاهی درخصوص نگهداری حیوانات باغ وحش خرم‌آباد نکرده است
مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه هیچ کوتاهی در حفظ و نگهداری حیوانات باغ وحش صورت نگرفته است، گفت: حیوانات داخل این مجموعه از شرایط خوب نگهداری و تغذیه مناسب برخوردار هستند.

دامپزشکی لرستان هیچ کوتاهی درخصوص نگهداری حیوانات باغ وحش خرم‌آباد نکرده است

مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه هیچ کوتاهی در حفظ و نگهداری حیوانات باغ وحش صورت نگرفته است، گفت: حیوانات داخل این مجموعه از شرایط خوب نگهداری و تغذیه مناسب برخوردار هستند.
دامپزشکی لرستان هیچ کوتاهی درخصوص نگهداری حیوانات باغ وحش خرم‌آباد نکرده است

اس ام اس جدید

View more posts from this author