داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود/ توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است

داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود/ توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است
امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود، گفت:
توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است.

داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود/ توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود، گفت:
توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است.
داعش تا 2 ماه دیگر از بین می‌رود/ توطئه‌های آمریکا و مرتجعان عرب در حال نابودی است

View more posts from this author