داعش با شکست مفتضحانه از عراق و سوریه بدرقه شد/ اگر رژیم غاصب صهیونیستی حماقت کند تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

داعش با شکست مفتضحانه از عراق و سوریه بدرقه شد/ اگر رژیم غاصب صهیونیستی حماقت کند تل آویو با خاک یکسان خواهد شد
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تأکید کرد، دشمنان ایران باید بدانند امروز که قدرت موشکی ایران بدن صهیونیست‌ها واستکبار را به لرزه درآورده، اگر روزی رژیم صهیونیستی حماقت و علیه ایران حادثه جویی کند، تل‌آویو با خاک یکسان خواهد شد.

داعش با شکست مفتضحانه از عراق و سوریه بدرقه شد/ اگر رژیم غاصب صهیونیستی حماقت کند تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تأکید کرد، دشمنان ایران باید بدانند امروز که قدرت موشکی ایران بدن صهیونیست‌ها واستکبار را به لرزه درآورده، اگر روزی رژیم صهیونیستی حماقت و علیه ایران حادثه جویی کند، تل‌آویو با خاک یکسان خواهد شد.
داعش با شکست مفتضحانه از عراق و سوریه بدرقه شد/ اگر رژیم غاصب صهیونیستی حماقت کند تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

View more posts from this author