خیران به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند

خیران به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند
نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان گفت: امروز همه مردم، مسؤولان و خیران باید به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند.

خیران به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان گفت: امروز همه مردم، مسؤولان و خیران باید به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند.
خیران به تکمیل مصلای بزرگ سمنان کمک کنند

موزیک سرا

View more posts from this author