خوشحالی لوزانو از بازگشت مجدد به ایران/ رونمایی از سیندرلای مسابقات/ بی‌قراری کولاکوویچ برای راهیابی به مسابقات جهانی

خوشحالی لوزانو از بازگشت مجدد به ایران/ رونمایی از سیندرلای مسابقات/ بی‌قراری کولاکوویچ برای راهیابی به مسابقات جهانی
رونمایی از سیندرلای مسابقات و بی‌صبری سرمربی تیم ملی ایران برای راهیابی به مسابقات جهانی والیبال از نکات قابل توجه نشست خبری سرمربیان تیم‌های آسیایی در اردبیل بود.

خوشحالی لوزانو از بازگشت مجدد به ایران/ رونمایی از سیندرلای مسابقات/ بی‌قراری کولاکوویچ برای راهیابی به مسابقات جهانی

رونمایی از سیندرلای مسابقات و بی‌صبری سرمربی تیم ملی ایران برای راهیابی به مسابقات جهانی والیبال از نکات قابل توجه نشست خبری سرمربیان تیم‌های آسیایی در اردبیل بود.
خوشحالی لوزانو از بازگشت مجدد به ایران/ رونمایی از سیندرلای مسابقات/ بی‌قراری کولاکوویچ برای راهیابی به مسابقات جهانی

View more posts from this author