خودداری از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

خودداری از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: با توجه به آغاز بارش‌ها از اواخر هفته جاری، لازم است رانندگان از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای استان آذربایجان غربی خودداری کنند.

خودداری از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: با توجه به آغاز بارش‌ها از اواخر هفته جاری، لازم است رانندگان از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای استان آذربایجان غربی خودداری کنند.
خودداری از مسافرت‌های غیرضروری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

View more posts from this author