خواسته‌های اقتصادی مردم به حق است/ مدیران به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه نکردند/ مردم در راهپیمایی فردا پاسخ فتنه‌گران را می‌دهند

خواسته‌های اقتصادی مردم به حق است/ مدیران به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه نکردند/ مردم در راهپیمایی فردا پاسخ فتنه‌گران را می‌دهند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: خواسته‌های مردم در زمینه اقتصاد به حق است، مدیران مدام وعده می‌دهند که مشکلات حل می‌شود اما چیزی تغییری نکرد.

خواسته‌های اقتصادی مردم به حق است/ مدیران به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه نکردند/ مردم در راهپیمایی فردا پاسخ فتنه‌گران را می‌دهند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: خواسته‌های مردم در زمینه اقتصاد به حق است، مدیران مدام وعده می‌دهند که مشکلات حل می‌شود اما چیزی تغییری نکرد.
خواسته‌های اقتصادی مردم به حق است/ مدیران به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه نکردند/ مردم در راهپیمایی فردا پاسخ فتنه‌گران را می‌دهند

View more posts from this author