خلیج‌فارس قم به شکلی تهران باخت

خلیج‌فارس قم به شکلی تهران باخت
تیم بسکتبال خلیج‌فارس قم در آستانه هفته دوم رقابت‌های لیگ بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور برابر شکلی تهران نتیجه را واگذار کرد.

خلیج‌فارس قم به شکلی تهران باخت

تیم بسکتبال خلیج‌فارس قم در آستانه هفته دوم رقابت‌های لیگ بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور برابر شکلی تهران نتیجه را واگذار کرد.
خلیج‌فارس قم به شکلی تهران باخت

View more posts from this author