خلق نخستین شکست شهرداری کازرون در لیگ هندبال/ صدرجدول از کازرونی‌ها گرفته شد

خلق نخستین شکست شهرداری کازرون در لیگ هندبال/ صدرجدول از کازرونی‌ها گرفته شد
تیم شهرداری کازرون با خلق نخستین شکست خود در لیگ برتر هندبال کشور، صدر جدول را از دست داد.

خلق نخستین شکست شهرداری کازرون در لیگ هندبال/ صدرجدول از کازرونی‌ها گرفته شد

تیم شهرداری کازرون با خلق نخستین شکست خود در لیگ برتر هندبال کشور، صدر جدول را از دست داد.
خلق نخستین شکست شهرداری کازرون در لیگ هندبال/ صدرجدول از کازرونی‌ها گرفته شد

View more posts from this author