خط اول قطار شهری اصفهان رسماً افتتاح می‌شود

خط اول قطار شهری اصفهان رسماً افتتاح می‌شود
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خط اول قطار شهری اصفهان با حضور یکی از مسؤولان کشوری رسماً به بهره‌برداری خواهد رسید.

خط اول قطار شهری اصفهان رسماً افتتاح می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خط اول قطار شهری اصفهان با حضور یکی از مسؤولان کشوری رسماً به بهره‌برداری خواهد رسید.
خط اول قطار شهری اصفهان رسماً افتتاح می‌شود

View more posts from this author