خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر آمل

خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر آمل
بخشدار دشت‌سر آمل از خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر این شهرستان خبر داد.

خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر آمل

بخشدار دشت‌سر آمل از خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر این شهرستان خبر داد.
خطر یخ‌زدگی محصولات کشاورزی 1600 هکتار از اراضی دشت‌سر آمل

View more posts from this author